GEF – Detaljplanearbetet

Styrelsen arbetar på uppdrag av medlemmarna för att bevaka föreningens intressen gällande vår gemensamma mark. Av denna anledning bildades GEF, Gustavsviks Fastighetsägares Ekonomiska Förening. Genom GEF äger vi det vi i allmänt tal kallar för ”våra allmänningar” med en total yta om 312 475 kvadratmeter. Ytan är fördelad på tre fastigheter; Backeböl 1:5 (162 936 kvm) som är allmänningarna i vårt nordöstra område och Backeböl 1:624 (148 584 kvm) som är allmänningarna i vårt sydvästra område. Därtill kommer Backeböl 1:126 (955 kvm) som utgörs av parkeringen vid Dalvägen.

Håll dig uppdaterad genom att delta på årsmöten samt andra extra möten. Kontakta gärna styrelsen för mer information.

Kontakta Nacka Kommun för uppdatering om planarbetet för området. 

Nedan finner du nyheter kopplade till det pågående detaljplanearbetet:

Extra årsmöte 21 November

Den 21:a November klockan 19:00 håller vi extra årsmöte i Björknässkolans aula. Detta då Nacka kommun har öppnat för nya alternativ gällande vår gemensamma naturmark. Detaljerad information kommer landa I Era brevlådor inom kort men se till att reservera tiden i...

läs mer

Kommunen vill ta över vår mark gratis

Kommunen vill ta över vår mark gratis (Not. I slutet av denna skrivelse återfinner du några relevanta urklipp från ”PROGRAM FÖR SYDÖSTRA BOO” antaget av Kommunstyrelsen den 19 mars 2012, samt en länk till kommunens ”Gatukostnadspolicy”). OBS:...

läs mer