Skötselplan GFF

På årsmötet kom det upp önskemål om att styrelsen ska lägga upp den skötselplan vi arbetar utefter gällande våra allmänningar, se bifogat dokument nedan. I skötseln av träden på våra allmänningar arbetar styrelsen utifrån de riktlinjer som framtagits tillsammans med...