Kontaktuppgifter för GFF och GEF

Ordförande GEF / Ledamot GFF

Göran Wellerstrand

goranwellerstrand@gmail.com  

Vice ordförande GEF och GFF / Detaljplanearbetet

Christophe Lovén

christophe@shall.se  

Detaljplanearbetet

Leif West

leif.west@gelba.se

 

Sekreterare

Ulla Stark  

ulla_stark@telia.com

Information - Hemsida

Sofia Lysell

slysell@gmail.com

Vägar / Allmänningar

Börje Axelsson 

borje.axelsson@hotmail.com

Vägar / Allmänningar

Anders Lagerkvist   

anderslagerkvist@me.com  

Kassör

Marie Lindgren

marie.lindgren58@gmail.com

Ordförande GFF / Ledamot GEF

Niclas Rysjö

niclas@stockholmbyggkoncept.se

Allmän mailadress till GFF/GEF

info.gustavsvik@gmail.com