Kontaktuppgifter för GFF och GEF

Ordförande GEF och GFF

Göran Wellerstrand

goranwellerstrand@gmail.com

Vice ordförande GEF och GFF / Detaljplanearbetet

Christophe Lovén

christophe@shall.se  

Detaljplanearbetet

Leif West

leif.west@gelba.se

 

Ledamot 

David Björk

david.bjork@mediacom.se

 

Sekreterare

Sofia Lysell

slysell@gmail.com

 

Vägar / Allmänningar

Börje Axelsson 

borje.axelsson@hotmail.com

Vägar / Allmänningar

Anders Lagerkvist   

anderslagerkvist@me.com  

Kassör

Marie Lindgren

marie.lindgren58@gmail.com

Ledamot 

Jimmy Svederud

jimmy@svederud.se

 

Allmän mailadress till GFF/GEF

info.gustavsvik@gmail.com