Kontaktuppgifter för GFF och GEF

Ordförande GEF och GFF

Göran Wellerstrand

goranwellerstrand@gmail.com

Vice ordförande GEF och GFF / Detaljplanearbetet

Christophe Lovén

christophe@shall.se  

Detaljplanearbetet

Leif West

leif.west@gelba.se

 

Ledamot 

David Björk

david.bjork@mediacom.se

 

Sekreterare

Johan Blomstedt

johan.blomstedt@gmail.com

 

 

Vägar / Allmänningar

Magnus Lindvall 

magnus.lindvall@outlook.com

Vägar / Allmänningar

Anders Lagerkvist   

anderslagerkvist@me.com  

Kassör

Rebecka Schyl

ekonomi.gustavsvik@gmail.com

 

 

Ledamot

Daniel Spuhl

danspu@gmail.com

 

 

Allmän mailadress till GFF/GEF

info.gustavsvik@gmail.com  |  ekonomi.gustavsvik@gmail.com