Senaste nytt!

Här hittar du både aktuell och äldre information om vår förening. Inläggen visas i kronologisk ordning. För att se hela inlägget, var god klicka på den röda rubriken eller ”Läs mer”.

Årsmöteshandlingar 2023

Nedan finner ni årsmöteshandlingarna för mötet 2023. GFF intäkter och kostnader i sammandrag år 2022 GEF GFF Verksamhetsberättelse 2022 GEF Kallelse 2023 GEF Resultat och balansräkning 221231 GFF Kallelse 2023 GEF Revisionsberättelse 221231 GFF Revisionsberättelse...

läs mer

Simskolan i Gustavsvik 2023

Gustavsviks Simskola med traditioner från 1940-talet hålls på Gustavsviks fina badstrand vid Baggensfjärden. Här kan unga som gamla lära sig plaska, simma, livrädda och bad- och båtvett, samt utmana sig själv och andra i märkestagning. Lektionerna börjar måndag 3 juli...

läs mer

Styrelseledamöter sökes!

Valberedningen för GFF och GEF är intresserade av att komma i kontakt med medlemmar som har intresse av att verka som styrelseledamöter i föreningarna. Vänligen kontakta Claes Sjöblom, sammankallande, på 076 104 00 09 alternativt claes.sjoblom@gmail.com...

läs mer

Simskolan i Gustavsvik 2023

Gustavsviks simskola med traditioner från 1940-talet hålls på Gustavsviks fina badplats vid Baggensfjärden. Här kan unga som gamla lära sig plaska, simma, livrädda och bad- och båtvett, samt utmana sig själva och andra i märkestagning: baddare, pingviner, fiskar,...

läs mer

Elektroniskfakturering

Vi har nu i föreningen möjlighet att skicka ut faktura via e-post eller till den digitala brevlådan Kivra. Om du vill ha dina fakturor digitalt maila oss då på ekonomi.gustavsvik@gmail.com. Ange fastighetsbeteckning samt e-mailadress som fakturan skall skickas till....

läs mer

Artikel i NVP gällande VA-frågan

Fastighetsförening i Gustavsvik söker prövningstillstånd i VA-fråga Publicerad i Nacka Värmdö Posten 13 januari 2023 Den långdragna striden mellan kommunen och fastighetsägarna i Gustavsvik fortsätter. Områdets fastighetsägarförening begär nu prövning av försutten tid...

läs mer

Uppdatering detaljplan Dalvägen-Gustavsviksvägen

Kommunens antagandebeslut av detaljplanen för Dalvägen-Gustavsviksvägen överklagades till mark- och miljödomstolen som i dom den 16 maj 2022, meddelade att de avslår överklagandet. Mark- och miljödomstolens dom överklagades inom överklagandetiden och överlämnades till...

läs mer

Kommunen önskar nyttjanderättsavtal

Kommunen önskar nyttjanderättsavtal gällande Dalvägen och intilliggande markområden. Kommunen kallade GEF till ett möte den 14 juni 2022. Anledningen till mötet visade sig vara att kommunen önskade ett nyttjanderättsavtal med GEF...

läs mer

Simskolan i Gustavsvik 2022!

Gustavsviks simskola med traditioner från 1940-talet hålls på Gustavsviks fina badplats vid Baggensfjärden. Här kan unga som gamla lära sig plaska, simma, livrädda och bad- och båtvett, samt utmana sig själva och andra i märkestagning: silverfiskar, simborgarmärken,...

läs mer

Valberedningen saknar fortfarande kassör

Den 5 april är det dags för årsmöte och valberedningen saknar fortfarande dig som kan tänka dig att vara kassör.  Du som har rätt kompetens och intresse finns säkerligen inom Gustavsvik, så hör av dig snarast. Om vi inte hittar en kassör blir konsekvensen att vi...

läs mer

Dokument relaterade till årsmötet 2022

Snart är det årsmöte i våra föreningar och kallelse har skickats ut till Era respektive brevlådor. Nedan återfinns verksamhetsberättelser, revisionsberättelser samt redovisningar för GEF och GFF i digitalt format. Hoppas vi ses den 5e april! Verksamhetsberättelse GEF...

läs mer

Vill du ha våra nyhetsbrev?

Skriv in namn och e-postadress samt fyll i fältet så kommer du att få våra nyhetsbrev.

15 + 4 =