I samband med att utvecklingen inom vårt område nu går framåt så får vi en del frågor om vad som kan tänkas ske med marken vi gemensamt äger i föreningen. GEF har en generell rätt att få betalt för mark som Nacka kommun övertar men vi har ännu inte kommit överens om beloppet och diskussionen har ännu inte heller påbörjats om när och hur övertagandet av vägmark mm sker.

Våra gemensamma markområden kan i huvudsak delas upp i två delar, största delen kommer att bli så kallad allmän platsmark och gällande den så kan vi i dagsläget tyvärr inte svara på hur det kommer att landa av den anledningen att det har varit svårt att få till någon framåtriktad diskussion med kommunen.

Gällande dom delarna av marken som kan exploateras för framtida bostäder så är det troliga scenariot att vi lägger ut det till försäljning via en mäklare men detta kommer vi att presentera för samtliga medlemmar i föreningen innan beslut tas. Styrelsen kommer löpande att ge information och vi kommer att återkoppla till alla medlemmar via nyhetsbrev, hemsida eller brev så snart en mer konkret och aktiv dialog med kommunen förs i detta ärende.

Hälsningar
Styrelsen GEF