I Gustavsvik har vi många och långa traditioner och trevliga aktiviteter. Midsommarfirande, simskola, idrott, sommaravslutning, bastu, båtliv och boule. Se respektive flik för mer information och anmälan.

Arbetsdagar. Vi har två arbetsdagar per år då vi hjälps åt med att sköta våra gemensamma marker. Medlemmar som inte deltar på arbetsdagarna betalar en avgift på 150 kronor. 

Vi hjälps åt att röja och ställa i ordning vid badet, midsommarplatsen och idrottsplatsen.Vi delar upp oss i närområden och röjer på vägar och i diken runt där vi bor. Bilda arbetslag med dina grannar. UNDER ARBETSDAGARNA: Elda upp rishögarna vid båtklubben, badet och idrotten, ordna vid badet och stranden, röja vid allmänningarna, vid idrottsplatsen och längs våra vägar, röja sly, städa och dra samman ris längs vägarna, städa vid busshållplatser och motorvägsviadukten, besiktiga paviljongen och klubbhuset vid idrotten, förbereda för midsommar.