Skrivelse från GEF till Länsstyrelsen gällande VA

Bifogad skrivelse har skickats till Länsstyrelsen Stockholm – Enheten för miljöskydd. Vi belyser att Nacka kommun väljer att i strid med föreläggandet väva samman detaljplanearbetena med VA-frågan. Nacka Kommun har under 2019 fått föreläggande från Länsstyrelsen...

Inbrott i Gustavsvik

Ett inbrott har begåtts i en bostad vid Ringleksvägen – Gustavsvikvägen den 15e Juni mellan 08:30 – 10:30 – varvid det stals en del smycken samt kontanter. Det är viktigt att vi hjälps åt att håll uppsikt och kontaktar Polis vid behov. Vid larm ring...

Midsommar 2020

I år gäller följande för midsommar: 09:00 – Vi klär midsommarstången. (Stora som små kom med blommor) 10:00 – Bilparaden med lövade bilar startar från parkeringsplatsen ovanför festplatsen. 11:00  – Midsommarstången reses Ingen dans kring stången i...

Anmälan till årets simskola 2020

Vi har en gräns på ca 60 barn, och om det blir fler än det så kommer vi se om vi kan ha fler grupper eller lärare, så förhoppningsvis får alla som vill vara med. Det är de första 60 barnen som garanteras platser i alla fall. Om ni har frågor om simskolan generellt, så...