Detaljplaneprogram

Styrelsen arbetar på uppdrag av medlemmarna för att bevaka föraningens intressen gällande vår gemensamma mark. Håll dig uppdaterad genom att delta på årsmöten samt extra möten. Kontakta gärna styrelsen för mer information.

Kontakta kommun för uppdatering om planarbetet för området.

En inventering inleddes under sommaren 2009 i sydöstra Boo. Syftet var att samla information inför kommande detaljplaneläggning. Under inventeringen har främst befintliga förhållanden dokumenterats. Inventeringen ligger till grund för ett detaljplaneprogram för sydöstra Boo som började tas fram hösten 2009. Detaljplaneprogrammet kommer i sin tur ligga till grund för kommande detaljplanearbete. GFF:s ligger inom områdena “O” och ”P” i de dokument om ”Förslag till Detaljplaneprogram för Sydöstra Boo” som ni kan hitta i följande länk till kommunens hemsida.

GFF äger det vi i allmänt tal kallar för våra allmänningar. Total yta 312 475 kvadratmeter!! Dessa består av tre fastigheter varav två är mycket stora, nämligen Backeböl 1:5 (162 936 kvm), som är allmänningarna i vårt nordöstra områd! e och Backeböl 1:624 (148 584 kvm), som är allmänningarna i vårt sydvästra område. Därtill kommer Backeböl 1:126 (955 kvm) som är parkeringen vid Dalvägen.Länk till karta över våra gemensamma land- och vattenområdena finns här. Nu letar du upp SÖK OCH VISA PÅ KARTAN, välj Fastighetssökning och ange en fastighetsbeteckning i taget. Backeböl 1:5eller Backeböl 1:624. Zoomar du in på kartorna så hittar du snart din egen fastighet och allmänningarnas exakta utbredning.