Gustavsviks Bouleklubb

Gustavsviks Bouleklubb har en egen hemsida,  www.gustavsviksbouleklubb.wordpress.com

Där finns information om speltider och hur man blir medlem.

Lite historik. Oktober 2007 stod banan klar och invigdes. Banan ligger på Fastighetsägareföreningens mark på idrottsplatsen vid Dalvägen. Banan är bekostad av klubbens medlemmar och av sponsorer. Alla sponsorer är lokala företagare med verksamheten förlagd i  Gustavsvik. Spelytan mäter 9×15 meter vilket möjliggör spel på upp till 3 banor.