Bilder från midsommarfirandet 2019

Vi vill tacka alla som hjälpte till med stort som smått så att vårt midsommarfirande blev av även i år. Ett extra stort tack till Elisabet Thylander som lagt ned mycket energi på firandet i sin roll som midsommargeneral. Styrelsen i GEF/GFF önskar Er alla en härlig...

Midsommarfirande 2019

Snart är det dags för vårt traditionsenliga midsommarfirande. Vi vill påminna om att vi gemensamt klär och reser midsommarstången på midsommarafton kl 9:00. Ta med blommor – det behövs mycket så plocka gärna dagen innan. Björkbuketter klipper vi på plats och i två...

Föredrag – bygga i naturmark

Torsdag 10 mars 2016 kl 19.00 – 21.30 Nackas villatomter är ofta skogbevuxna naturtomter med värdefulla högvuxna träd, gamla ekar och tallar och markvegetation med blåbärsris och örter som liljekonvalj. Nivåskillnaderna är stora och berg går ofta i dagen. Att...

Felaktigheter i utdelad fastighetsförteckning

Vi vill härmed beklaga och göra er uppmärksammade på att den lista som gått ut till våra medlemmar ”Fastighetsförteckning ekonomisk förening, med andelstal ”ett” tyvärr inte är komplett. Det har fallit ut ett fåtal fastighetsförteckningar som ska...