Skrivelse från GEF till Länsstyrelsen gällande VA

Bifogad skrivelse har skickats till Länsstyrelsen Stockholm – Enheten för miljöskydd. Vi belyser att Nacka kommun väljer att i strid med föreläggandet väva samman detaljplanearbetena med VA-frågan. Nacka Kommun har under 2019 fått föreläggande från Länsstyrelsen...

Inbrott i Gustavsvik

Ett inbrott har begåtts i en bostad vid Ringleksvägen – Gustavsvikvägen den 15e Juni mellan 08:30 – 10:30 – varvid det stals en del smycken samt kontanter. Det är viktigt att vi hjälps åt att håll uppsikt och kontaktar Polis vid behov. Vid larm ring...

Midsommar 2020

I år gäller följande för midsommar: 09:00 – Vi klär midsommarstången. (Stora som små kom med blommor) 10:00 – Bilparaden med lövade bilar startar från parkeringsplatsen ovanför festplatsen. 11:00  – Midsommarstången reses Ingen dans kring stången i...