Artikel i NVP gällande VA-frågan

Fastighetsförening i Gustavsvik söker prövningstillstånd i VA-fråga Publicerad i Nacka Värmdö Posten 13 januari 2023 Den långdragna striden mellan kommunen och fastighetsägarna i Gustavsvik fortsätter. Områdets fastighetsägarförening begär nu prövning av försutten tid...

Begäran om prövning avseende föreläggande vattentjänster

GEF har nu skickat nedan begäran om prövning till Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) vid Svea hovrätt. Kort och gott handlar det om att GEF önskar att MÖD tar en titt på länstyrelsens föreläggnade gällande VA för våra områden då datumen som domsluten fastställt till...

Uppdatering detaljplan Dalvägen-Gustavsviksvägen

Kommunens antagandebeslut av detaljplanen för Dalvägen-Gustavsviksvägen överklagades till mark- och miljödomstolen som i dom den 16 maj 2022, meddelade att de avslår överklagandet. Mark- och miljödomstolens dom överklagades inom överklagandetiden och överlämnades till...

Kommunen önskar nyttjanderättsavtal

Kommunen önskar nyttjanderättsavtal gällande Dalvägen och intilliggande markområden. Kommunen kallade GEF till ett möte den 14 juni 2022. Anledningen till mötet visade sig vara att kommunen önskade ett nyttjanderättsavtal med GEF gällande Dalvägen och närliggande mark...

Simskolan i Gustavsvik 2022!

Gustavsviks simskola med traditioner från 1940-talet hålls på Gustavsviks fina badplats vid Baggensfjärden. Här kan unga som gamla lära sig plaska, simma, livrädda och bad- och båtvett, samt utmana sig själva och andra i märkestagning: silverfiskar, simborgarmärken,...