Så hög får din häck vara

Grönskan frodas och i många korsningar växer sig häckarna både höga och breda. Men vilka regler gäller egentligen? Hur hög får en häck vara i en gatukorsning? Här reder vi ut reglerna. Det är kommunerna som sätter gränserna för hur hög en häck får vara för att inte...

Avskjutning rådjur

Vi har mycket rådjur i området med risk för viltolyckor, det är inte ovanligt med problem/konflikter med djur i tätort då det lätt blir en obalans. För många, för närgångna, äter upp blommor och växter i trädgårdarna, sprider fästingar mm. Nu kan du ge ditt medgivande...

Uppdatering gällande VA-föreläggandena

Bifogat finner du Nacka kommuns yttrande till Länsstyrelsen avseende deras tillsyn av VA-föreläggandena. Länsstyrelsens ärende 567-68916-2020 och 567-68961-2020. Du finner även GEFs yttrande som skickades via mejl  den 18 juni 2021....

Midsommar 2021

I år gäller följande för midsommar: 09:00 – Vi klär midsommarstången. (Stora som små kom med blommor) 10:00 – Bilparaden med lövade bilar startar från parkeringsplatsen ovanför festplatsen. 11:00  – Midsommarstången reses Ingen dans kring stången i år. Alla uppmanas...

Årsmöteshandlingar 2021

Det är mycket viktigt att du röstar, oavsett om du håller med om förslaget eller har synpunkter. Vi behöver få tydliga utfall i frågorna. Om du håller med om alla förslag – Då räcker det med att du skickar ett kort svar där du röstar okej till samtliga nedan listade...