Nacka kommun uppmuntrar i höst till inventering och rapportering av värdefulla och skyddsvärda träd och har bett oss att sprida informationen till våra medlemmar.

Inventeringen gäller särskilt ekar men även äldre och kraftiga tallar, granar, björkar, aspar, lönnar eller alar, som står på tomten.

Nacka kommun har påbörjat arbetet med en naturvårdsplan, något Boo Miljö- och Naturvänner efterlyst under många år och med glädje ser fram emot att vi får för Nacka.

Rapporteringen av skyddsvärda träd kommer att vara en del i underlaget för naturvårdsplanen.

Hjälp till och mät in skyddsvärda träd på den egna tomten eller i omgivningen.

Sprid gärna informationen till era grannar!

Kontaktperson på kommunen är kommunekolog Stella Malmgren,  stella.malmgren@nacka.se
Läs mer om hur du mäter in och rapporterar på https://www.nacka.se/tradmatning

Med vänlig hälsning
Styrelsen i Boo Miljö- och Naturvänner