Nacka Kommun har nu publicerat nyheten att detaljplanen för Dalvägen-Gustavsviksvägen vunnit laga kraft per den 27 juni 2023. Mer information om detta beslut finns att ta del av på Nacka Kommuns hemsida för projekt Dalvägen-Gustavsviksvägen.

Än så länge har endast nyheten om att detaljplanen vunnit laga kraft publicerats med tillägget att denna information inom kort kompletteras med laga krafthandlingar.

Gå gärna in på kommunens hemsida via nedan direktlänk för att ta del av information som redan finns samt de kompletteringar som inom kort skall publiceras.

https://www.nacka.se/stadsutveckling-trafik/har-planerar-och-bygger-vi/sok-projekt-pa-namn/dalvagen-gustavsviksvagen/#panel-startpage

Ovanstående innebär att även Mark- och miljööverdomstolen nu avslagit de överklagandena för vilka man beviljade prövningsrätt efter tidigare avslagsbeslut i Mark- och miljödomstolen.

Mvh

Styrelsen GEF/GFF