Innan detaljplanen för Dalvägen-Gustavsviksvägen kan gå för antagande behöver fler geotekniska utredningar utföras. Länsstyrelsen kom in med synpunkter kring detta under granskningsperioden våren 2020.

 

På uppdrag av Nacka kommun kommer WSP att utföra markundersökningar vid de rödmarkerade markeringarna på bifogad karta under v.44-47, vardagar kl. 08 – 16.

Undersökningarna omfattar platsbesök och borrningar med en mindre borrbandvagn. Alla arbeten utförs varsamt med hänsyn till befintlig bebyggelse och vegetation. Moment av borrning med borrbandvagn kommer att orsaka bullerstörningar motsvarande ljudet från en kraftig motorcykel. Körplåtar kommer att läggas ut på mark för borrbandvagnen.

Vid några undersökningspunkter kommer vägen att behöva stängas av tillfälligt – borrbandvagnen kan dock flyttas vid akuta behov.

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta ansvarig geotekniker:

Linnea Pettersson, WSP

Tel: 010-722 99 44

linnea.pettersson@wsp.com

Borrplan 1 av 5 2020-10-07

Borrplan 2 av 5 2020-10-07

Borrplan 3 av 5 2020-10-07

Borrplan 4 av 5 2020-10-07

Borrplan 5 av 5 2020-10-07

Infobrev geoteknisk undersökning WSP v.44-47