GEF – Detaljplanearbetet

Styrelsen arbetar på uppdrag av medlemmarna för att bevaka föreningens intressen gällande vår gemensamma mark. Av denna anledning bildades GEF, Gustavsviks Fastighetsägares Ekonomiska Förening. Genom GEF äger vi det vi i allmänt tal kallar för ”våra allmänningar” med en total yta om 312 475 kvadratmeter. Ytan är fördelad på tre fastigheter; Backeböl 1:5 (162 936 kvm) som är allmänningarna i vårt nordöstra område och Backeböl 1:624 (148 584 kvm) som är allmänningarna i vårt sydvästra område. Därtill kommer Backeböl 1:126 (955 kvm) som utgörs av parkeringen vid Dalvägen.

Håll dig uppdaterad genom att delta på årsmöten samt andra extra möten. Kontakta gärna styrelsen för mer information.

Kontakta Nacka Kommun för uppdatering om planarbetet för området. 

Nedan finner du nyheter kopplade till det pågående detaljplanearbetet:

Kommunen vill ta över vår mark gratis

Kommunen vill ta över vår mark gratis (Not. I slutet av denna skrivelse återfinner du några relevanta urklipp från ”PROGRAM FÖR SYDÖSTRA BOO” antaget av Kommunstyrelsen den 19 mars 2012, samt en länk till kommunens ”Gatukostnadspolicy”). OBS:...

läs mer

Paneldebatt 23 aug

Den 23 augusti hölls paneldebatt 0m gatukostnader i aulan på Nacka Gymnasium. Medverkade gjorde lokalpolitiker från Nackas olika politiska partier tillsammans med sakkunniga i frågan. Debatten leddes av Thomas Bodström och Rickard Olsson och cirka 250 åhörare...

läs mer

Paneldebatt om gatukostnader 23 aug

Tre villaägareföreningar i Saltsjö-boo bjuder in till paneldebatt angående gatukostnader. Mer information finns i bifogad länk. Paneldebatt om Gatukostnader 23 aug nr 1   Antalet platser är begränsade. Anmälan görs på nedan länk: Anmälan...

läs mer

Motionen gick igenom!

Den motion som Boo och Lännersta Villaägareförening skickat in till Nacka Moderaternas årsstämma fick igår bifall. Motionen hade även stöd av GEF och avsåg protest mot bl.a dyra gatukostnader. Motionen finns i sin helhet att läsa i inlägget nedan. Hls fr styrelsen i...

läs mer