Vi önskar informera om bifogat beslut som har kommit till vår kännedom. Länsstyrelsen har förelagt Nacka Kommun att för detaljplaneområdet Mjölkudden-Gustavsviks gård och det senast 31 december 2022, tillgodose områdets behov av allmänna dricksvatten- och spillvattentjänster genom en allmän anläggning. Hela ärendet/beslutet finner du genom nedan länk. Vad detta kommer att få för konsekvenser med tanke på våra gatukostnader är oklart. 

Beslut VA Länsstyr 20190222