Protokoll från årsmötet

Ett högt deltagande på vårt årsmöte i år var glädjande. Nedan finner ni protokollen från våra båda föreningar:Årsprot 2019 GEFÅrsprot 2019 GFF Senaste nytt och arkiverade...

Simskolan 2019

I nedan dokument finner du information om årets simskola. Simskola poster 2019 Senaste nytt och arkiverade...

Beslut från Länsstyrelsen gällande VA

Vi vill informera om bifogat beslut från Länsstyrelsen som har kommit till styrelsens kännedom. Länsstyrelsen har beslutat med stöd av 6 och 51 §§ lagen om allmänna vattentjänster (2006:412), att förelägga Nacka kommun att för området som omfattas av förslag till...

Årsmöteshandlingar

Nedan finner du handlingarna inför årsmötet 2019GEF kallelse sid 1 (1)GEF kostnader,intäkter,budget sid 8GEF årsredogörelse för 2018 sid 6-7GEF Aktuell info årsmöte 2019 sidan 5 (1) Ställningstagande sid 2-4 (1)GEF motion sid 9GFF årskallelse sid 1GFF intäkter och...