Beslut från Länsstyrelsen gällande VA

Vi önskar informera om bifogat beslut som har kommit till vår kännedom. Länsstyrelsen har förelagt Nacka Kommun att för detaljplaneområdet Mjölkudden-Gustavsviks gård och det senast 31 december 2022, tillgodose områdets behov av allmänna dricksvatten- och...

Årsmöteshandlingar

Nedan finner du handlingarna inför årsmötet 2019GEF kallelse sid 1 (1)GEF kostnader,intäkter,budget sid 8GEF årsredogörelse för 2018 sid 6-7GEF Aktuell info årsmöte 2019 sidan 5 (1) Ställningstagande sid 2-4 (1)GEF motion sid 9GFF årskallelse sid 1GFF intäkter och...

Styrelseledamöter och revisorer sökes!

Valberedningen för GFF och GEF är intresserade av att komma i kontakt med medlemmar som har intresse av att verka som styrelseledamöter och revisorer i föreningarna. Vänligen kontakta Claes Sjöblom, sammankallande, på 076 104 00 09...