Den 5 april är det dags för årsmöte och valberedningen saknar fortfarande dig som kan tänka dig att vara kassör. 

Du som har rätt kompetens och intresse finns säkerligen inom Gustavsvik, så hör av dig snarast. Om vi inte hittar en kassör blir konsekvensen att vi behöver hyra in motsvarande tjänster. En onödig merkostnad som vi alla måste vara med och betala för i så fall.

Om du är Intresserad kan du kontakta Claes Sjöblom via mejl eller telefon för mer information. claes.sjoblom@gmail.com eller 076 104 00 09.

Uppgiften som kassör innebär de vanliga uppgifter som följer med rollen. Bland annat löpande bokföring av föreningarnas ekonomiska aktiviteter, betalning av fakturor, utskick och bevakning av medlemsavgifter m.m. Dessutom ingår man som ordinarie styrelseledamot i styrelsen. Rollen är arvoderad.

Tanken är att under 2022 komma in i rollen, tillsammans med nuvarande kassör.

Claes Sjöblom och Roy Brands (Valberedning)