Kommunens antagandebeslut av detaljplanen för Dalvägen-Gustavsviksvägen överklagades till mark- och miljödomstolen som i dom den 16 maj 2022, meddelade att de avslår överklagandet. Mark- och miljödomstolens dom överklagades inom överklagandetiden och överlämnades till Mark- och miljööverdomstolen för handläggning.

Denna överklagan har nu processats och Mark- och miljööverdomstolen beslutade 22 december 2022 att bevilja prövningstillstånd. Detta innebär att ärendet kommer att tas upp av rätten för vidare hantering. 

När i tiden detta skulle ske är för oss i styrelsen i dag oklart men vi kan konstatera att ett antagande av detaljplanen för Dalvägen-Gustavsviksvägen skjuts på framtiden tills ett avgörande i Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt har processats. 

Nu när ni har något intressant att diskutera medan sillen slinker ner vid julbordet vill vi passa på att önska våra medlemmar en God Jul och Gott nytt år. 

Med glada julhälsningar,

Styrelsen GEF/GFF