Grönskan frodas och i många korsningar växer sig häckarna både höga och breda. Men vilka regler gäller egentligen? Hur hög får en häck vara i en gatukorsning? Här reder vi ut reglerna.

Det är kommunerna som sätter gränserna för hur hög en häck får vara för att inte skymma sikten, och det baserar sig på SKL:s riktlinjer. Här får du svar på alla dina frågor om hur hög häcken får växa sig.

Hur hög får en häck vara?

För fastighetsägare som har en hörntomt får en häck eller ett staket inte vara högre än 80 centimeter, mätt från gatunivån. Detta gäller tio meter åt vardera håll.

Hur hög får häcken vara vid min utfart?

Även här är rekommendationen att växterna inte är högre än 80 centimeter, och det gäller 2,5 meter från utfarten.

Hur höga får träden eller buskarna bli?

Den fria höjden som krävs när buskar eller träd sträcker sig ut över gatan varierar beroende på vilken typ av gata det är. Över gångbana ska det vara minst 2,5 meter, över en cykelväg minst 3,2 meter och över en körbana minst 4,6 meter.

Hur långt in ska jag plantera min häck?

Även här finns det rekommendationer för att man inte ska få problem när växterna växer sig större. Stora buskar och träd bör planteras minst två meter innanför tomtgräns. Häckar och buskar bör planteras minst 60 centimeter innanför tomtgräns.

Vad gör jag om grannens häck är för hög?

Hör av dig till din kommun. Där kan du anmäla växtlighet som bryter mot reglerna. Du kan även vara anonym. Sedan åker kommunen ut till platsen och tittar och diskuterar en lösning med den berörda fastighetsägaren.

Vad händer om jag bryter mot reglerna för hur hög en häck får vara?

Så här höga får häckarna växa sig i en korsning.

Grafik: SVT Design.

Om kommunen har bett dig att beskära häcken och du inte gör det, riskerar du ett föreläggande om böter på 5 000 kronor.