Inför kommande årsmöte söker valberedningen kassör till styrelsen i våra föreningar GEF och GFF.
Uppgiften som kassör innebär de vanliga uppgifter som följer med rollen bl.a. löpande bokföring av föreningarnas aktiviteter, betalning av fakturor, utskick och bevakning av medlemsavgifter etc. Dessutom ingår man som ordinarie styrelseledamot i föreningarna. Rollen är arvoderad.
Tanken är att under början av 2022 komma in i rollen, tillsammans med nuvarande kassör, för att vid stämmorna runt april/maj väljas in och ta över uppgiften.
Intresserade kan kontakta Claes Sjöblom via mail eller telefon för mer information. claes.sjoblom@gmail.com eller 076 104 00 09.
Claes Sjöblom och Roy Brandes (Valberedning)