Vi har nu i föreningen möjlighet att skicka ut faktura via e-post eller till den digitala brevlådan Kivra.

Om du vill ha dina fakturor digitalt maila oss då på ekonomi.gustavsvik@gmail.com.

Ange fastighetsbeteckning samt e-mailadress som fakturan skall skickas till.

Om du vill ha fakturan till Kivra behöver du även ange personnummer.

Fakturering beräknas ske i April månad.