Årsmötena för Gustavsviks ekonomiska fastighetsägarförening, GEF samt Gustavsviks
Fastighetsägareförening, GFF den 26 mars 2020 är framflyttade på obestämd tid i avvaktan
på händelseutvecklingen avseende Corona. Det är en extraordinär situation som hela
samhället befinner sig i och vi måste alla ta ansvar för att begränsa smittspridningen.

Läs vårt utskick i sin helhet i denna länk.