Vi har mycket rådjur i området med risk för viltolyckor, det är inte ovanligt med problem/konflikter med djur i tätort då det lätt blir en
obalans. För många, för närgångna, äter upp blommor och växter i trädgårdarna, sprider fästingar mm.

Nu kan du ge ditt medgivande till att din fastighet får nyttjas för att skjuta rådjur genom att följa instruktionerna i nedan fil.

Blankett medgivande avskjutning