Det är mycket viktigt att du röstar, oavsett om du håller med om förslaget eller har
synpunkter. Vi behöver få tydliga utfall i frågorna.

Om du håller med om alla förslag – Då räcker det med att du skickar ett kort svar där du röstar
okej till samtliga nedan listade punkter.

Punkterna (ja- och nej-frågorna) för Gustavsviks ekonomiska fastighetsägarförening, GEF, som du kan
rösta på via e-post eller brev.
4. Har mötet behörigt utlysts?
6. Kan föredragningslistan fastställas?
9. Kan mötet bevilja ansvarsfrihet för styrelsen?
10. Kan resultat- och balansräkningen fastställas samt hur vinsten ska för delas?
12. Kan arvoden till styrelse och revisorer fastställas? (Se valberedningens förslag)
13. Kan arvoden till valberedningen fastställas? 15000 kronor.
15. Kan beslut fattas om oförändrade årsavgifter för 2022?
16. Kan valberedningens förslag till styrelse antas?
17. Kan valberedningens förslag till ordförande antas?
18. Kan valberedningens förslag till revisorer antas?
19. Kan förslaget antas att nuvarande valberedning kvarstår och välj om?
• Inga motioner har inkommit.

Punkterna (ja- och nej-frågorna) för Gustavsviks fastighetsägareförening, GFF, som du kan rösta på
via e-post eller brev.
2. Har mötet behörigt utlysts?
3. Kan föredragningslistan fastställas?
8. Kan mötet bevilja ansvarsfrihet för styrelsen?
10. Kan beslut fattas om oförändrade årsavgifter för 2022?
11. Kan arvoden till styrelse och revisorer fastställas? (Oförändrat inga arvoden)
12. Kan valberedningens förslag till styrelse antas?
13. Kan valberedningens förslag till ordförande antas?
14. Kan valberedningens förslag till revisorer antas?
17. Kan förslaget antas att nuvarande valberedning kvarstår och välj om?
• Inga motioner har inkommit

Om du har synpunkter på något förslag – Då räcker det med att du anger vilken synpunkt du har
och på vilken punkt. Samt att du med ett kort svar röstar okej till alla andra förslag.
Skicka dina röster till info.gustavsvik@gmail.com eller posta i god tid till Gustavsviks fastighetsägareförening (GEF), Box 4020, 131 04 Nacka.

Märk upp dit e-brev / brev med vilken fastighet som rösten kommer i från.

Länkar till åersmöteshandlingarna för GEF samt GFF återfinns nedan.

Valberedningens förslag 2021 – GEF -GFF

GEF Medlemsrev 2020

GEF Årsredov o Revision 2020

GFF Medlemsrev 2020

Röstningspunkter 2021

GFF Kallelse 2021

GFF Budget 2021 samt intäkter och kostnader 2019 2020

GFF Bokföringsrapporter 201231

GEF Arbetsdag 8 maj 2021

GEF Budget 2021 samt intäkter och kostnader 2019 2020

GEF Kallelse 2021

Verksamhetsberättelse GEF GFF 2020