Vi kan konstatera att 2020 inneburit mycket jobb för styrelsen bland annat beroende på detaljplanerna samt också på att kommunen gjort en kursändring från deras tidigare inriktning under åren 2012 – 2020. Du finner mer utförlig information om detta i föreningens brev till kommunfullmäktige inför deras möte den 15 mars 2021, där planerna antogs. Brevet finner du på vår hemsida www.gustavsvik.org.

Under de kommande åren är det av stor vikt att vi har rätt kompetens och engagemang i styrelsen, valberedningen, revisionsarbetet och hos andra som deltar. GEF är inte längre någon liten ideell föreningen utan bör ses som ett ganska stort fastighetsbolag med allt vad det innebär i ansvar och att driva. Det potentiella värdet i den mark vi äger är mer än 100 miljoner kronor. Vi har under ett antal år framåt att hantera kommunens inlösen av mark, övertagande av vägmark, fastighetsbildningar och mycket annat. Detta kommer innebära ett omfattande och ansvarsfullt arbete.

I detta sammanhang har valberedningen en viktig och tidskrävande roll i arbetet med att hitta kompetenta personer. Av den anledningen föreslår styrelsen att valberedningen framledes ska arvoderas, vilket de inte har varit tidigare.

Årsmötet 2021 kommer genomföras via poströstning. Detta på grund av pandemin och de varierande restriktioner vi alla har att förhålla oss till. I kallelsen kommer det framgå vilka frågor du har att ta ställning till. De flesta frågor är dock återkommande som exempelvis om kallelsen gått ut i rätt tid eller vilka som ska väljas in i styrelsen, etcetera. Under rådande omständigheter med kommande poströstning är det ……

MYCKET VIKTIGT –
Att du röstar även om du inte har några synpunkter på styrelsens eller valberedningens förslag. Vi behöver få tydliga utfall på samtliga punkter.
Kallelse kommer skickas ut i sedvanlig ordning och under den tid som stadgarna anger.

Hälsning!
Göran Wellerstrand