16 Medborgarförslag

Boo- Lännersta Villaägareförening har nyligen sammanställt 16 medborgarförslag med anledning av kommunens planarbeten inom Sydöstra Boo. Detta efter att de med experthjälp har granskat kommunens arbete och kostnadsuträkningar. Förslagen har tisdag den 20 juni 2017 diskuterats i ett möte med Mats Gerdau och Lena Hall samt officiellt lämnats in som medborgarförslag. GEFs styrelse har ställt sig bakom medborgarförslagen och i mötet representerades GEF av Göran Wellerstrand.

Sammantaget grundar sig förslagen i att kommunen har att följa lagar, interna beslut, likabehandlingsprinciper och att de ska ha en bättre informationshantering och transparens gentemot oss boende. Medborgarförslagen omfattar 39 sidor som du hittar via följande länk

Medborgarförslag Gatukostnader

 

Stora förändringar i kommunens planarbete

Styrelsen i GEF har nyligen tagit del av kommunens arbetsmaterial för Dalvägen – Gustavsviksvägen. Materialet är plankartor som du hittar via följande länk:

Sydöstra Boo Granskningshandling

En mer översiktlig illustrationskarta finner du via följande länk:

illustration_granskning.170530

Sammantaget visar det på en betydligt större förtätning inom planområdet än som kommunen presenterat och samrått om. Arbetsmaterialet pekar mot att det tillkommer 400-600 nya bostäder inom planområdet Dalvägen – Gustavsviksvägen, varav ett stort antal radhus och mindre flerfamiljshus. Slår vi sedan ihop samtliga detaljplaner inom Sydöstra Boo planeras ca 800-900 nya bostäder inom hela planområdet (not. uträknat på känd information den 21 juni 2017). 

Detta ska jämföras med planprogrammet för hela Sydöstra Boo som antogs 2012, vilket anger att det ska tillföras 200 – 300 nya bostäder i HELA planområdet Sydöstra Boo. Arbetsmaterialets förslag påvisar att förtätningen kan bli 3 – 4 gånger större än det som kommunen har kommunicerat hittills.

Det är viktigt att påpeka att detaljplanen ännu inte är beslutad utan det vi tagit del av utgör ett arbetsmaterial. Det finns även anledning att informera om att gatukostnaderna sannolikt kan blir lägre för dig, då förslaget innebär att det blir fler som delar på kostnaderna. Du som tar del av den här informationen får själv begrunda vad det kan innebära för dig.

Det är planerat ett informationsmöte om medborgarförslagen och planarbetet den 29 augusti kl 18:30 i Björknässkolans aula. Alla medlemmar är välkomna!

 

/ Styrelsen, GEF