Den 23 augusti hölls paneldebatt 0m gatukostnader i aulan på Nacka Gymnasium. Medverkade gjorde lokalpolitiker från Nackas olika politiska partier tillsammans med sakkunniga i frågan. Debatten leddes av Thomas Bodström och Rickard Olsson och cirka 250 åhörare närvarade. Framför allt frågor om standarden på gatorna och principen om fördelningen av gatukostnaderna diskuterades. På slutet fanns det också en stund då åhörarna kunde ställa sina frågor till politikerna.

För partiernas specifika åsikter i frågan, om de vill behålla eller förändra principen om att Nacka kommun tar ut gatukostnader på villaägarna och vad de anser om gatustandarden, se Valbarometern på Boo & Lännersta Villaägareförening på nedan länk. Här finns också en filminspelning från större delen av kvällen.

Valbarometer

Som ni säkert känner till så håller kommunen i nuläget på att omarbeta förslag för ny detaljplan. Nytt samråd kommer att hållas, för Dalvägenplanen, under senare delen av 2018. Vi hoppas nu att de synpunkter som kommit fram, bl. a. under paneldebatten, har hörsammats och kommer att återspeglas i kommunens planförslag.

Paneldebatt 23 aug 2Paneldebatt