Från medlemmar har vi fått önskemål om att lägga upp en länk till en namninsamling. Syftet med insamlingen är att medlemmar går samman för att gemensamt uttrycka önskemål om mindre förtätning mm i vårt område än vad kommunen planerar.

Du hittar namninsamlingen och mer information här: https://namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=11503