Den motion som Boo och Lännersta Villaägareförening skickat in till Nacka Moderaternas årsstämma fick igår bifall. Motionen hade även stöd av GEF och avsåg protest mot bl.a dyra gatukostnader. Motionen finns i sin helhet att läsa i inlägget nedan.

Hls fr styrelsen i GEF