Vi har uppdaterat med information om arbets- och ansvarsbeskrivning för styrelsen som kan läsas i avsnittet för ”Stadgar/protokoll”:
https://www.gustavsvik.org/uppgifter-och-ansvar-for-gef-o-gff-2024/

Vårens arbetsdag är planerad till den 27 april, Valborgsfirande vid badet 30 april och årsmötet hålls den 15 maj, kallelse skickas i sedvanlig ordning ut inför mötet.

Kontakt med Nacka Kommun
Då Nacka kommun inte kontaktat GEF på mkt lång tid beslutade GEF’s styrelse vid möte den 18 januari att med en skrivelse nu kontakta kommunen. Avsikten är att inför årsmötet få återkoppling på tidigare efterlyst dialog samt påtala de utmaningar vi ser utifrån planerad utbyggnad av kommunalt vatten, avlopp samt vägar. Brevet kan läsas här:
Frågor till Nacka kommun i januari 2024

Uppdatering 2024-02-01:
Svar på brev skickat den 24 januari till Nacka kommun har nu inkommit ifrån kommunen och bifogas:
Svar från Nacka kommun i januari 2024

Uppdatering 2024-02-10:
Dialogen fortsätter med önskemål om möte med Nacka kommun. Med anledning av kommunens svar den 30 januuari så har GEF skickat följande kommentarer och återkopplingar den 7 februari.
Svar2 till kommunen februari 2024

Hälsningar
Styrelsen GEF/GFF