Våra vänföreningar

Gustavsviks Bouleklubb

Oktober 2007 stod banan klar och invigdes. Boulebanan ligger på Fastighetsägareföreningens mark på idrottsplatsen vid Dalvägen. Banan är bekostad av klubbens medlemmar och av sponsorer. Alla sponsorer är lokala företagare med verksamheten förlagd i Gustavsvik. Spelytan mäter 9×15 meter vilket möjliggör spel på upp till 3 banor.

Gustavsviks Bouleklubb har en egen hemsida,  www.gustavsviksbouleklubb.wordpress.com

Här finner du information om speltider samt hur man blir medlem.

Gustavsviks Bastuvänner

Mikael, Daniel, Jan-Olov, Robert, Karin och Rikard.

Gustavsviks Bastuvänner tillkom våren 2009. Med gemensamma krafter från ett tiotal entusiaster omvandlades det gamla skjulet vid badet till en fin bastu som invigdes senare på hösten. Som medlem betalar du först en engångssumma och sen en årsavgift. Detta går till underhåll och drift. För att få veta mer och bli medlem, kontakta Robert Castwall.

Kontaktuppgifter för Gustavsviks Bastuvänner:

Ordförande
Jan-Olov Ågren
janolov.agren@gmail.com

Sekreterare
Daniel Spuhl
danspu@gmail.com

Kassör
Robert Castwall
robert@castwall.se

Suppleant
Rikard Nordén
rikard.norden@gmail.com

 

Gustavsviks Båtklubb

För mer information, se båtklubbens hemsida: www.gustavsviksbåtklubb.se 

Avtal GFF-GBK 1997