Valberedningen för GFF och GEF är intresserade av att komma i kontakt med medlemmar som har intresse av att verka som styrelseledamöter och revisorer i föreningarna.
 
Vänligen kontakta Claes Sjöblom, sammankallande, på 076 104 00 09 alternativt claes.sjoblom@gmail.com