För att få den senaste informationen om detaljplanearbetet i Gustavsvik rekommenderas denna länk:

https://www.nacka.se/stadsutveckling-trafik/har-planerar-och-bygger-vi/sok-projekt-pa-namn/sydostra-boo-utbyggnad/

Här uppdaterar Nacka kommun kontinuerligt med information kring arbetet som sker inom de olika detaljplanerna i Sydöstra Boo, exempelvis finns en översiktskarta inkl tidplan. Det finns också information om vart man bör vända sig om man saknar svar på eventuella frågor.