Styrelsen vill informera om att vi, per 13 december, har skickat bifogad fråga (nedan) till Mats Gerdau och kommunalråden i Kommunstyrelsen gällande gatukostnaden. Vi har inte fått någon återkoppling utan inväntar svar.
Med detta vill vi såklart även ta tillfället i akt och önska GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!
Styrelsen i GEF