Den motion som Boo och Lännersta Villaägareförening skickat in till Nacka Moderaternas årsstämma fick igår bifall. Motionen hade även stöd av GEF och avsåg protest mot bl.a dyra gatukostnader. Motionen finns i sin helhet att läsa i inlägget nedan.

Hls fr styrelsen i GEF

Bästa Gustavsvikare,

Nu börjar det dra ihop sig till årets sista dagar och vi hoppas att ni alla skall få en skön och avkopplande helg tillsammans med nära och kära.

Även detta år har arbetet inom styrelsen handlat övervägande om hanteringen av vår gemensamma mark inför den förestående detaljplaneringen. Då Nacka Kommun har fått mottaga mycket synpunkter på sitt arbete, har detaljplanearbetet försenats. Nästa steg blir att kommunen håller ett nytt samråd för Dalvägen-Gustavsviksvägen planen. Även gatukostnadsutredningen arbetas om. Alla fastighetsägare som berörs skall ha fått en skriftlig kallelse till samrådet.

I dagarna har också Boo och Lännersta Villaägareförening (med stöd av GEF) skickat in en motion till Nackamoderaternas årsstämma. Då Moderaterna är Nackas största parti, är syftet med motionen att övertyga dem om att driva frågan om alltför dyra gatukostnader och en enligt oss sned fördelning mellan Gatukostnader och VA-kostnader, en åsikt som vi har uppfattningen att flertalet av oss boende delar. Moderaternas årsstämma beräknas hållas under februari månad (datum ännu ej satt) och vill man själv gå dit och påverka i sakfrågan (rösta) krävs det att man först blir medlem i partiet. Vi vill betona att detta är avsett som en helt opolitisk sakinformation från föreningens sida. Detta då Moderaterna är det största lokala partiet och för den som känner att man vill vara med aktivt och påverka så kan detta vara en väg att gå.

Med denna kortfattade information vill vi i GEF styrelse passa på att önska er alla ett riktigt Gott Nytt 2018!

Från medlemmar har vi fått önskemål om att lägga upp en länk till en namninsamling. Syftet med insamlingen är att medlemmar går samman för att gemensamt uttrycka önskemål om mindre förtätning mm i vårt område än vad kommunen planerar.

Du hittar namninsamlingen och mer information här: https://namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=11503

Nu är det snart dags för höstens arbetsdag. Samling vid badet klockan 10.00, vi brukar hålla på ett par timmar.  Medtag egna arbetsredskap såsom ex kratta och sekatör. Efter avslutat arbete grillar vi korv vid badet.

Vi hoppas på stor anslutning på arbetsdagarna! Medlemmar som inte deltar på arbetsdagarna betalar en avgift på 150 kronor.

Välkommen!

Snart är det dags för start av vår fina simskola och än finns det platser kvar! Startskottet går imorgon, måndag vecka 27 och pågår sedan förmiddagar måndag-fredag vecka 27, 28, 29 och med en pampig avslutning lördagen den 22 juli. Här kan unga som gamla lära sig plaska, simma och livrädda samt utmana sig själva i märkestagning.

Pris: 500 för GFF medlemmar och 700 för icke medlemmar.

Maila gärna frågor samt anmälan till ella.karlssonnordstrom@gmail.com. Man behöver inte vara med i simskolan under alla veckor.

Välkomna önskar GFF och simlärarna!

16 Medborgarförslag

Boo- Lännersta Villaägareförening har nyligen sammanställt 16 medborgarförslag med anledning av kommunens planarbeten inom Sydöstra Boo. Detta efter att de med experthjälp har granskat kommunens arbete och kostnadsuträkningar. Förslagen har tisdag den 20 juni 2017 diskuterats i ett möte med Mats Gerdau och Lena Hall samt officiellt lämnats in som medborgarförslag. GEFs styrelse har ställt sig bakom medborgarförslagen och i mötet representerades GEF av Göran Wellerstrand.

Read More →

midsommar-2010-ae

Midsommarafton firas som vanligt i vackra och mysiga Gustavsvik med ett härligt program för dagen!

Programet ser enligt tradition ut enligt nedan och vi ser gärna att så många som möjligt kan medverka på de olika delarna under dagen för att vårt midsommarfirande ska bli så bra som möjligt:

9.00 Vi klär gemensamt vår midsommarstång
-Kom ner med massor av blommor och björkris till midsommarstången vid ångbåtsbryggan, så klär vi den gemensamt. Medtag sekatör och blommor.

Read More →