Kontakt

GFF och GEF Styrelsemedlemmar:

wellerstrand

 

Ordförande

Göran Wellerstrand

goranwellerstrand@gmail.com

 

Vice ordförande / Detaljplanearbetet

Christophe Lovén

christophe@shall.se

l-west

 

Detaljplanearbetet

Leif West

leif.west@gelba.se

 

 

Sekreterare

Ulla Stark   ulla_stark@telia.com

 

Information –  Hemsida

slysell

 

Sofia Lysell

slysell@gmail.com

 

 

Vägar / Allmänningar

Börje Axelsson  borje.axelsson@hotmail.com

Anders Lagerkvist    anderslagerkvist@me.com

 

Kassör

Marie Lindgren

marie.lindgren58@gmail.com

 

Ledamot

Bild niclas

Niclas Rysjö

niclas@stockholmbyggkoncept.se

 

 

 

Allmän mailadress till GFF/GEF info.gustavsvik@gmail.com

 

Kontaktuppgifter för Gustavsviks Båtklubb:

För mer information mejla gbk@hotmail.se

Kontaktuppgifter för Gustavsviks Bastuvänner:

Ordförande
Jan-Olov Ågren
janolov.agren@gmail.com

Sekreterare
Mikael Deremo
mikaelderemo@hotmail.com

Kassör
Robert Castwall
robert@castwall.se

Kommunikatör
Daniel Spuhl
daniel@gmail.com

Suppleant
Rikard Nordén
rikard.norden@gmail.com

Suppleant
Karin Romdahl
karin@romdahl.se

 

Kontaktuppgifter för Gustavsviks Bouleklubb:

För gemensamma speltider och hur man blir medlem: följ länken till bouleklubbens egna hemsida: www.gustavsviksbouleklubb.wordpress.com