Bästa Gustavsvikare,

Nu börjar det dra ihop sig till årets sista dagar och vi hoppas att ni alla skall få en skön och avkopplande helg tillsammans med nära och kära.

Även detta år har arbetet inom styrelsen handlat övervägande om hanteringen av vår gemensamma mark inför den förestående detaljplaneringen. Då Nacka Kommun har fått mottaga mycket synpunkter på sitt arbete, har detaljplanearbetet försenats. Nästa steg blir att kommunen håller ett nytt samråd för Dalvägen-Gustavsviksvägen planen. Även gatukostnadsutredningen arbetas om. Alla fastighetsägare som berörs skall ha fått en skriftlig kallelse till samrådet.

I dagarna har också Boo och Lännersta Villaägareförening (med stöd av GEF) skickat in en motion till Nackamoderaternas årsstämma. Då Moderaterna är Nackas största parti, är syftet med motionen att övertyga dem om att driva frågan om alltför dyra gatukostnader och en enligt oss sned fördelning mellan Gatukostnader och VA-kostnader, en åsikt som vi har uppfattningen att flertalet av oss boende delar. Moderaternas årsstämma beräknas hållas under februari månad (datum ännu ej satt) och vill man själv gå dit och påverka i sakfrågan (rösta) krävs det att man först blir medlem i partiet. Vi vill betona att detta är avsett som en helt opolitisk sakinformation från föreningens sida. Detta då Moderaterna är det största lokala partiet och för den som känner att man vill vara med aktivt och påverka så kan detta vara en väg att gå.

Med denna kortfattade information vill vi i GEF styrelse passa på att önska er alla ett riktigt Gott Nytt 2018!