arsmoteDet var bra uppslutning på vårt extrainkallade årsmöte i Björknässkolans aula den 17 november. Ca 110 personer deltog varav 84 var röstberättigade. Följande beslut fattades i de två frågor vi röstade om:

  • Att styrelsen får mandat att fortsätta driva planfrågan i enlighet med exploateringsförslaget för Gustavsviksvägen-Dalvägen som framtagits i samarbete mellan kommunen och föreningen. Detta är i linje med tidigare årsmötesbeslut.
  • Att  den av styrelsen föreslagna Linda Löfgren Andersson, auktoriserad revisor vid Aktiv Revision Gävle AB, väljs till revisor för föreningen. Valet avser verksamhetsåret 2016.

I övrigt redogjordes bl a för status angående de exploateringsområden som styrelsen driver. Ritningar mm över de fyra exploateringsområdena finns att se i bifogad länk:

Exploateringsområden

Hälsningar från Styrelsen