Gällande provborrningar i vårt område så har Nacka kommun börjat med dessa i vårt område. Denna text finns på Nackas hemsidan:

”Nacka kommun genomför provborrningar på vägmark inom området Dalvägen-Gustavsviksvägen under perioden 10 februari-25 april 2014, vardagar kl. 07 – 17. Undersökningarna omfattar platsbesök, inmätningar, avläsning av grundvattenrör och borrningar med borrbandvagn. Alla arbeten utförs varsamt med hänsyn till befintlig bebyggelse och vegetation.”

För mer information följ nedanstående länk:

http://www.nacka.se/web/bo_bygga/projekt/boo_karta/sydostra_boo/nyheter/Sidor/provborrningar.aspx

Här i Gustavsvik finns det två platser där man får parkera sina bilar under 6 timmar (Dalvägen) eller 12 timmar (Backebölsvägen). Vi ber alla att helst parkera hemma på tomten eller vid behov endast på dessa P-platser. Håll våra vägar och vändzoner fria så att så att räddningstjänsten och övrig trafik kan komma fram.

Parkeringen på Bäckstigen kräver parkeringstillstånd och är endast till för medlemmar i Gustavsviks Båtklubb.

Följ denna länk till karta där P-platserna är utmärkta.

Tack för att alla visar hänsyn och förståelse för detta! Ta det lugnt i trafiken.

 40 km 004

Den 6 maj fick vi ny hastighet på hela Gustavsviksvägen – 40 km/tim. Det blir svårt att missa då nya skyltar satts upp efter varje korsning. Det här kan (om hastigheten hålls) bli en lättnad för alla som bor och rör sig efter Gustavsviksvägen.

Från och med vecka 8 kommer vi med hjälp av entreprenörer att fälla och röja på våra allmänningar. Arbetet beräknas vara klart i slutet av mars.

Vi fäller i enlighet med lov från Nacka kommun, gamla granar samt enstaka övriga träd, riskträd, inväxande träd, träd med röta, granbarksborre, almsjuka och törskatesvamp. Detta för att föryngra samt släppa in ljus längs strandpromenad, badplats och idrottsplats.

Virke och ris kommer att förvaras på uppläggningsplatser på allmänningarna i väntan på transport samt flisning. Obs! Virke och ris tillhör entreprenören, på så sätt kan vi hålla kostnaderna nere. Städning av kvarvarande ris görs av GFF:s medlemmar vid nästa arbetsdag.

Under förra året utförda arbeten

Vår och sommar: Vägarna är sladdade och kompletterade med grus. Vägrenarna är slaghackade.

Inför vintern: Arbeten som utförts inför vintern är dikning av vissa återstående sträckor samt att vi lagt ner trummor där vi hade problem med svallis i vintras.

Dalvägen på sträckan mellan Rönnvägen och Måbärsvägen har fått förstärkning och ny slitbana. På Dalvägen har också gjorts ett farthinder. Det blev något högt men är nu utflackat.

Ringleksvägen skall beläggas med en s.k. Bitumenbeläggning, inför det arbetet måste vägen grusas och hyvlas. Arbetet skulle utförts nu i höst, men vi avvaktar till våren, vilket beror på de kabelarbeten som har gjorts.