Välkomna till Simskolan i Gustavsvik 2017!

Gustavsviks simskola med traditioner från 1940-talet hålls på Gustavsviks fina badplats vid Baggensfjärden. Här kan unga som gamla lära sig plaska, simma, livrädda och bad- och båtvett, samt utmana sig själva och andra i märkestagning: silvergrodor, simborgarmärken, guldmagistrar och kilometermärken.

Lektionerna börjar måndag 3 juli från klockan 9.00-13.00. Vid anmälan informeras ni om vilken tid era lektioner börjar och vilken grupp ni placeras i.  Lördag den 22 juli avslutas simskolan med skämthopp, sång, märkesutdelning, promovering och fika!

Read More →

Vi söker personer som kan vara ansvariga / sammankallande för Midsommarfirandet respektive Sommaridrotten i Gustavsvik. Denna uppgift kan lösas själv eller tillsammans med någon. Vid intresse, vänligen hör av dig till Claes Sjöblom på 076-104 00 09.

Jodå, det blir simskola i år också!

Gustavsviks simskola med traditioner från 1940-talet hålls på Gustavsviks fina badplats vid Baggensfjärden. Vi planerar simskolestart till 3 juli varpå 3 veckors simskola följer. Avslutning beräknas bli den 22 juli. Information om anmälan mm kommer längre fram.

Välkomna önskar Sofie med simlärare!

Natten måndag/tisdag (11/4) ca kl 02.00 blev två båtmotorer stulna på Hasselvägen. Båtarna med tillhörande motorer stod uppställda på parkering utanför husen. En mindre ljusgrå/vit skåpbil sågs lämna gatan i full fart. Håll ögonen öppna!

Inför kommande årsmöten arbetar valberedningen med förslag till kommande styrelser i Gustavsviks Fastighetsägares Ekonomiska Förening och Gustavsviks Fastighetsägarförening.

Valberedningen välkomnar förslag och ideér kring de kommande styrelsernas sammansättningar, förslag på intresserade personer samt övrigt som kan vara av godo för medlemmarna och föreningarna kopplat till sammansättningen av styrelserna.

Valberedningen nås:

Claes Sjöblom (sammankallande) claes.sjoblom@gmail.com och 076 104 00 09

Gunnar Furågård gunnar.furugard@gmail.com och 7077 756 623

Nacka Kommun fortsätter arbetet för detaljplaneområdet Mjölkudden – Gustavsviks gård. Kompletterande geotekniska provtagningar behöver göras på vissa platser runt om i området i samband med projekteringen av vägar och VA.

Ett informationsbrev kommer att gå ut till fastighetsägarna innan arbetet påbörjas. Provtagningen planeras att utföras under vecka 10, förutsatt att det inte drar in nya snöoväder.

Inom de närmsta veckorna kommer kommunens konsult Ramböll även utföra kompletterande inmätningar i området.

 

arsmoteDet var bra uppslutning på vårt extrainkallade årsmöte i Björknässkolans aula den 17 november. Ca 110 personer deltog varav 84 var röstberättigade. Följande beslut fattades i de två frågor vi röstade om:

  • Att styrelsen får mandat att fortsätta driva planfrågan i enlighet med exploateringsförslaget för Gustavsviksvägen-Dalvägen som framtagits i samarbete mellan kommunen och föreningen. Detta är i linje med tidigare årsmötesbeslut.
  • Att  den av styrelsen föreslagna Linda Löfgren Andersson, auktoriserad revisor vid Aktiv Revision Gävle AB, väljs till revisor för föreningen. Valet avser verksamhetsåret 2016.

I övrigt redogjordes bl a för status angående de exploateringsområden som styrelsen driver. Ritningar mm över de fyra exploateringsområdena finns att se i bifogad länk:

Exploateringsområden

Hälsningar från Styrelsen